Gospodarstwo „Shehedyn” zaprasza! Jeśli chcesz kupić elitarne odmiany ziemniaków selekcji ukraińskiej, polskiej, holenderskiej, niemieckiej i francuskiej zapraszamy do nas!